vrouw schrijft in een schrift starr methode

Reflecteren met de STARR methode, zo pak jij dit aan!

Iedereen moet het tijdens zijn studie wel eens doen: methodisch reflecteren met de STARR methode. Dit is de meest gebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen. Of je het nu leuk vindt of niet. Als het van je opleiding moet dan moet je het toch echt doen. Wij leggen jou haarfijn uit hoe je moet reflecteren aan de hand van de STARR methode.

Waarom reflecteren met de STARR methode

Door het gebruik van de STARR methode krijg je inzicht in je eigen handelen, kwaliteiten en ontwikkelingen. Hierdoor kan je makkelijker vervolgstappen ondernemen om je verder te ontwikkelen. Reflecteren met de STARR methode komt niet alleen bij een opleiding voor. In het werkleven wordt er ook gebruik gemaakt van deze methode, bij bijvoorbeeld sollicitaties om de belangrijkste vaardigheden en competenties van iemand in kaart te brengen.

De vijf onderdelen van de STARR methode

De methode bestaat uit vijf onderdelen. Hieronder leggen we elk onderdeel van de STARR methode uit met voorbeeldvragen die jij aan jezelf kan stellen om te reflecteren.

S – Situatie

De eerste stap is de situatie in kaart brengen. Hierbij kan je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Wanneer speelde de situatie zich af?
 • Wie waren betrokken bij de situatie?
 • Wat speelde er precies?
 • Waar speelde de situatie zich af?

T – Taak

Daarna ga je de taak in kaart brengen. Hierbij gaat het om jouw rol in de situatie.

 • Wat was jouw rol in de situatie?
 • Wat wilde je precies bereiken?
 • Wat werd er van jou verwacht?
 • Wat verwachtte jij van jezelf in de situatie?

A – Actie

Bij dit onderdeel ga je verder in op de actie.

 • Hoe heb je het aangepakt?
 • Welke stappen en acties heb je ondernomen en waarom?

R – Resultaat

Hier breng je het resultaat in kaart.

 • Heeft jouw aanpak gewerkt?
 • Waarom wel of waarom niet?

R – Reflecteren

Het laatste onderdeel van de STARR methode is het reflecteren.

 • Wat heb je geleerd?
 • Hoe vond je dat je het hebt gedaan?
 • Was je tevreden met de resultaten?
 • Wat is de essentie van wat je geleerd hebt?
 • Wat zou je de volgende keer eventueel anders aanpakken?
 • Kun je wat je hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?

Handige tips en tricks

 • Houd het kort en bondig. Probeer niet te veel tijd te besteden aan het beschrijven van de situatie en het probleem.
 • Stel jezelf open vragen. Hierdoor zijn je inzichten diepgaander en kun je een uitgebreid reflectieverslag schrijven.
 • Beschrijf de situatie in eerste persoon. Hiermee leg je de focus op je eigen rol in de situatie.
 • Beschrijf de situatie objectief zonder je mening te geven. Bij het laatste onderdeel van de STARR methode kan je je mening geven.
 • Kijk niet alleen naar dingen die fout gingen, maar benoem ook successen.
 • Vraag anderen om met je mee te reflecteren, zodat je de situatie vanuit meerdere hoeken belicht.

De STARR methode kan ook gebruikt worden om leerdoelen voor jouw stage te formuleren.